Bddif webmail
Tỷ giá ngoại tệ (VCB - 9/18/2019 1:42:58 PM)
Mã NT Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 15677.03 15771.66 16039.85
CAD 17215.06 17371.4 17666.8
CHF 23016.52 23178.77 23572.92
DKK 0 3388.96 3495.18
EUR 25476.8 25553.46 26320.89
GBP 28664.34 28866.4 29123.33
HKD 2923.29 2943.9 2987.98
INR 0 324.09 336.81
JPY 211.42 213.56 221.46
KRW 18.07 19.02 20.54
KWD 0 76246.45 79238.11
MYR 0 5516.87 5588.29
NOK 0 2558.12 2638.3
RUB 0 359.77 400.89
SAR 0 6175.66 6417.97
SEK 0 2370.35 2430.02
SGD 16677.24 16794.8 16978.21
THB 745.09 745.09 776.17
USD 23160 23160 23280
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1643/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2018
Hướng dẫn 01/HD-QĐTPT 28/12/2018 Hướng dẫn về việc công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018
Thông báo số 30/TB-QĐTPT 12/12/2018 Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định năm 2018
Thông báo số 26/TB-QĐTPT 07/11/2018 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Quyết định số 07/QĐ-HĐQL 07/09/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác quản lý hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định
Quyết định số 1813/QĐ-UBND 31/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2017
01/HD-QĐTPT 25/12/2017 Hướng dẫn về việc công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2017
Số 48/TB-QĐTPT 11/12/2017 Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định năm 2017
Thông báo số 45/TB-QĐTPT 15/11/2017 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
VĂN BẢN ĐỌC NHIỀU NHẤT
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0