Bddif webmail
Tỷ giá ngoại tệ (VCB - 4/22/2019 10:52:57 PM)
Mã NT Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 16382.02 16480.91 16660.9
CAD 17124.49 17280.01 17468.72
CHF 22568.85 22727.95 23022.16
DKK 0 3440.96 3548.81
EUR 25890.94 25968.85 26617.52
GBP 29814.85 30025.03 30292.28
HKD 2916.85 2937.41 2981.39
INR 0 331.49 344.5
JPY 202.25 204.29 210.69
KRW 18.73 19.72 20.96
KWD 0 76154.83 79142.91
MYR 0 5578.38 5650.59
NOK 0 2688.11 2772.36
RUB 0 362.07 403.46
SAR 0 6175.81 6418.13
SEK 0 2464.38 2526.42
SGD 16899.78 17018.91 17204.77
THB 713.39 713.39 743.15
USD 23165 23165 23265
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 01/HD-QĐTPT 28/12/2018 Hướng dẫn về việc công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018
Thông báo số 30/TB-QĐTPT 12/12/2018 Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định năm 2018
Thông báo số 26/TB-QĐTPT 07/11/2018 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Quyết định số 07/QĐ-HĐQL 07/09/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác quản lý hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định
Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định
Quyết định số 1813/QĐ-UBND 31/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2017
01/HD-QĐTPT 25/12/2017 Hướng dẫn về việc công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2017
Số 48/TB-QĐTPT 11/12/2017 Thông báo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định năm 2017
Thông báo số 45/TB-QĐTPT 15/11/2017 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Số 14/QĐ-HĐQL 29/09/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
VĂN BẢN ĐỌC NHIỀU NHẤT
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0