Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH

1. Hội đồng quản lý

- Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng

- Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính - Phó chủ tịch Hội đồng

- Ông Nguyễn Bạo, Giám đốc - Thành viên Hội đồng

- Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Hội đồng

- Ông Nguyễn Trà Dương, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Định - Thành viên Hội đồng 

2. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính - Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Định - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban điều hành

- Ông Nguyễn Bạo - Giám đốc

- Ông Lê Trung Hậu - Phó Giám đốc

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0