KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 29/04/2020 lúc 10:41:41 AM

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020             Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo Kế hoạch, tổng số đơn vị trong kế hoạch thu, miễn giảm trong năm 2020 là: 659 đơn vị. Tổng số tiền nộp Quỹ là: 39.116.329.000 đồng; số tiền miễn giảm là 1.1415.355.000 đồng; số tiền đóng góp tự nguyện 1.000.000 đồng, tổng số tiền giao kế hoạch thu là: 37.701.974.000 đồng.           Để đảm bảo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Quỹ Phòng chống thiên tai đã thông báo đến quý đơn vị là UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tri&ecir ...
 
 

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO CỤM CÔNG NGHIỆP BÙI THỊ XUÂN VÀ CÁC HỘ DÂN KHU VỰC 7,8 PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN.

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 16/09/2019 lúc 02:54:57 PM

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO CỤM CÔNG NGHIỆP BÙI THỊ XUÂN VÀ CÁC HỘ DÂN KHU VỰC 7,8 PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN.             Sáng ngày 04/9/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (BDDIF) đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ tín dụng Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân thuộc khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn giữa BDDIF và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Hình ảnh. Lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 19/08/2019 lúc 11:22:59 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: IN PHIẾU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2019           Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu: In phiếu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019" như sau:           1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành viên In Nhân dân Bình Định           Địa chỉ: 339-341 Trần Hưng Đạo , P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định           2. Giá trúng thầu: 98.945.000 đồng (Chín mươi tám triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).           (Giá trên đã bao gồm thuế VAT v ...
 
 

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO – GIAI ĐOẠN 1: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 27/05/2019 lúc 03:56:44 PM

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO – GIAI ĐOẠN 1: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ           Sáng ngày 24/05/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (BDDIF) đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ tín dụng Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao – Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư giữa BDDIF và Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao.  Hình ảnh. Lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao – Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư.           Tham dự lễ ...
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH NĂM 2018

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 04/04/2018 lúc 10:47:03 AM

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH NĂM 2018             Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt kế hoạch cho vay đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2018, Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo Kế hoạch cho vay năm 2018 như sau:           1. Đối tượng cho vay           Là các dự án đầu tư thuộc danh mục kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh Bình Định ban hành theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:     &nb ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 19/03/2018 lúc 08:06:57 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH               Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo kết quả thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định theo phương thức khớp lệnh liên tục qua sàn giao dịch chứng khoán UPCOM như sau:           - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định           - Tên doanh nghiệp phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định           - Mã chứng khoán: BDW        ...
 
 

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 23/02/2018 lúc 03:43:41 PM

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH                      1. Tên Công ty thoái vốn: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.           2. Địa chỉ: số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.           3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch.           4. Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (Mã cổ phiếu: BDW).           5. Số lượng cổ phần chào bán: 1.656.104 cổ phần (13,34% vốn điều lệ)           6. ...
 
 

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 12/10/2017 lúc 04:43:13 PM

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH           1. Tên Công ty thoái vốn: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.           2. Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.           3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán hàng dược phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y tế.           4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Mã cổ phiếu: DBD).           5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.475.800 cổ phiếu       & ...
 
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 29/09/2017 lúc 03:48:14 PM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH            1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2. Địa chỉ:                                                338 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 3. Điện thoại:                                   &nb ...
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN (GỌI TẮT LÀ PISICO)

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 29/08/2017 lúc 08:41:02 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚCTẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN (GỌI TẮT LÀ PISICO)            Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại PISCO;          Thực hiện điểm 3 Công văn số 4035/UBND-TH ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước;          Căn cứ Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần ban hành kèm Quyết định số 24/QĐTPT ngày 23 ...
 
 

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 09/08/2017 lúc 09:45:18 AM

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN                 I. Thông tin về Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP           1. Vốn điều lệ của PISICO: 275.000.000.000 đồng.           2. Số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần.           3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.           4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.           II. Thông tin về cổ phần Nhà nước thoái vốn           1. Số lượng cổ phần do Nhà Nước sở hữu: 23.877.000 cổ phần.           2. Số lượng cổ phần Nhà Nước dự kiến thoái vốn: 23.877.000 c ...
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO – CÔNG TY CỔ PHẦN

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 14/06/2017 lúc 10:35:01 AM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO – CÔNG TY CỔ PHẦN             - Thời gian nộp Đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh, nộp tiền cọc và Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại đối với khoản tiền trúng đấu gia mua cổ phần sau khi trừ đặt cọc từ 9h00 ngày 15/06/2017 đến 16h00 ngày 29/06/2017.           - Tiền đặt cọc: 30.975.632.100 đồng, tương ứng 10% giá trị mua tính theo giá khởi điểm.           - Tài khoản nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh:         ...
 
 

NHẬN ỦY THÁC TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 26/04/2017 lúc 10:35:16 AM

NHẬN ỦY THÁC TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH             Ngày 02/03/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 04/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:           - Phạm vi áp dụng:           Quy chế này quy định hoạt động nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đối với hoạt động cho vay từ các Quỹ khác của tỉnh, từ các đơn vị, tổ chức.           - Việc nhận ủy thác phải thực hiện thông báo hợp đồng nhận ủy thác, theo đúng quy định tại Quy chế và quy định của pháp luật Nhà nước có ...
 
 

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 07/04/2017 lúc 11:16:49 AM

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN               I. Thông tin về Pisico           1. Vốn điều lệ: 275.000.000.000 đồng           2. Số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần.           3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.           4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.           II. Thông tin về cổ phần nhà nước thoái vốn           1. Số lượng cổ phần do Nhà nước sở hữu: 23.877.000 cổ phần.           2. Số lượng cổ phần Nhà nước dự kiến thoái vốn: 23.877.000 cổ phần.           3. Mệnh giá cổ ph ...
 
 

THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 15/03/2017 lúc 09:40:27 AM

          THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG             Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì các văn bản có liên quan sẽ hết hiệu lực thi hành. Thông tư 39/2016/TT-NHNN được ban hành nhằm khắc phục các bất cập đã nảy sinh trong qu ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 28/09/2016 lúc 02:37:40 PM

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH             Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (Quỹ)  thông báo kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định được tổ chức váo lúc 9h00 ngày 28/09/2016 tại văn phòng của Quỹ như sau:           - Tên tổ chức thoái vốn: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.           - Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định.           - Số cổ phần đưa ra đấu giá: 198.700 cổ phần           - Mệnh giá: 10.000 đồn ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 26/09/2016 lúc 08:25:59 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH            Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo về kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ  phần Giao thông thủy bộ Bình Định:          1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai:  198.700 cổ phần.          2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 12 Nhà đầu tư.          Trong đó:                    +        Tổ chức: 11 Nhà đầu tư. +    &nbs ...
 
 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 21/09/2016 lúc 10:46:20 AM

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH             1. Tổng quan về Công ty           Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quản lý Giao thông thủy bộ Bình Định theo Quyết định số 2827/QĐ-CTUBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Bình Định.           Vốn điều lệ của Công ty là 5.339.000.000, trong đó Nhà nước nắm giữ 37,22% vốn điều lệ.           - Cơ cấu vốn điều lệ:                    + Sở hữu Nhà nước: 37,22% ...
 
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 20/09/2016 lúc 08:28:20 AM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1. Tên tổ chức chào bán cổ phần: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. 2. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định . 3. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 4. Vốn điều lệ: 5.339.000.000 đồng (tương đương 533.900 cổ phần). 5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định. 6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. 7. Quyền mua cổ phần được chào bán:    & ...
 
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 23/08/2016 lúc 04:45:09 PM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN  CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH     1. Tên tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định 2. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 3. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh và sản xuất dược phẩm 4. Vốn điều lệ: 419.182.792.000 đồng 5. Điều kiện tham gia đấu giá quyền mua: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng kho& ...
 
 

Kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 08/09/2015 lúc 04:21:38 PM

Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (có file đính kèm)
 
 

Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 07/07/2015 lúc 10:16:29 AM

Quý khách vui lòng xem nội dung chi tiết tại các file đính kèm sau đây:   1. Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định   2. Báo cáo tài chính 2014   3. Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần   4. Giấy ủy quyền, Đơn đề nghị cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá   5. Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn    6. Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định   7. Công văn chấp thuận UBCK hồ sơ thoái vốn    8. Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 ...
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0