KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 29/04/2020 lúc 10:41:41 AM

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

 

          Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo Kế hoạch, tổng số đơn vị trong kế hoạch thu, miễn giảm trong năm 2020 là: 659 đơn vị. Tổng số tiền nộp Quỹ là: 39.116.329.000 đồng; số tiền miễn giảm là 1.1415.355.000 đồng; số tiền đóng góp tự nguyện 1.000.000 đồng, tổng số tiền giao kế hoạch thu là: 37.701.974.000 đồng.

          Để đảm bảo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Quỹ Phòng chống thiên tai đã thông báo đến quý đơn vị là UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triên khai thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Văn số 26/QPCTT ngày 17/4/2020.

          Thời hạn nộp:

          - Đối với công dân (bao gồm cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp) thì nộp một lần trước ngày 30/05/2020.

          - Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

          + Lần 1: Nộp tối thiểu 50% số tiền đến trước ngày 30/05/2020.

          + Số tiền còn lại nộp trước ngày 30/10/2020.

          Phương thức nộp: Nộp về tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định số 3761.0.3028629.91049 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định, hoặc nộp trực tiếp Quỹ Phòng, chống thiên tai tại địa chỉ 181 Lê Hồng Phong (tầng 4), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

         (Đính kèm Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020).

         (Phụ lục kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020)

       

 

TIN TỨC CŨ HƠN:

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0