Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Viết bởi: Quản trị BDDIF, ngày 16/06/2020 lúc 03:48:52 PM

Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
          Được sự đồng ý của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 10/6/2020 Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại biểu lãnh đạo Sở Tài chính, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và 11/11 đảng viên của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.
 
          Tại Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Chương trình hành động của Đại hội và 08 chỉ tiêu chủ yếu và 01 nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
 
 
   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu sau Đại hội, Chi bộ kịp thời có kế hoạch đưa ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa tồn tại, hạn chế đã nêu; phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chủ trương và giải pháp để cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu diễn biến hòa bình; nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, tập trung thực hiện có sự chuyển biến rõ nét nhất trong thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt, phải thật sự gương mẫu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thường xuyên chăm lo, chỉ đạo công đoàn cơ quan hoạt động có hiệu quả.
 
 
          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Bạo, Giám đốc Quỹ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Lê Trung Hậu, Phó Giám đốc Quỹ giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.
 
 
          Các hình ảnh khác tại đại hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN TỨC MỚI HƠN:

 

TIN TỨC CŨ HƠN:

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
VĂN BẢN ĐỌC NHIỀU NHẤT
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0