Văn bản UBND Tỉnh
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo số 186/TB-UBND 31/07/2020 Thông báo Phân công tạm thời nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quyết định số 2478/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (ông Lê Trung Hậu)
Quyết định 1871/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2019
Quyết định 1316/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
1253/QĐ-UBND 07/04/2020 Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020
1643/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2018
Quyết định số 1813/QĐ-UBND 31/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2017
Quyết định số 1913/QĐ-UBND 31/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2016
Quyết định 56/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định 42/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

«««[1]2»»»

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0