Văn bản UBND Tỉnh
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 1871/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2019
Quyết định 1316/QĐ-UBND 09/04/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
1643/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2018
Quyết định số 1813/QĐ-UBND 31/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2017
Quyết định số 1913/QĐ-UBND 31/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2016
Quyết định 56/2015/QĐ-UBND 25/12/2015 Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định 42/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
Quyết định 1588/QĐ-UBND 08/05/2015 Về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
Quyết định 1522/QĐ-UBND 04/05/2015 Về việc quy định mức lãi suất cho vay đối với các tiểu dự án vay vốn từ nguồn vốn Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thuộc Bộ Tài chính
Quyết định 2648/QĐ-UBND 13/08/2014 Về việc quy định mức lãi suất cho vay đối với các tiểu dự án vay vốn từ nguồn vốn Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thuộc Bộ Tài chính.

«««[1]2»»»

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lịch công tác
Thư viện ảnh
 
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0